O NAS

z Państwem od 2011 roku

    W oparciu o akt notarialny z 30 września 1994 roku Spółka rozpoczęła działalność pod nazwą Skarbowe Przedsiębiorstwo Rolne Stary Jaworów Sp. z o.o. W dniu 23 grudnia 2010 roku 100% udziałów SPR Stary Jaworów Sp. z o.o., których właścicielem było Ministerstwo Skarbu Państwa, zostało zakupione przez spółkę 2BEfficient Sp. z o.o., która była własnością sześciu udziałowców – właścicieli rolnych z wielkopolski, dolnego śląska oraz z województwa lubuskiego. Następnie w roku 2011 nastąpiło połączenie spółek 2BEfficient ze spółką Skarbowe Przedsiębiorstwo Rolne Stary Jaworów, dzięki któremu powstała obecnie działająca spółka Majątek Ziemski Stary Jaworów z nowa siedzibą w Milikowicach.

        Od czasu prywatyzacji powołany został nowy zarząd, który zmienił politykę działania, która obecnie polega na pełnej wymianie technologii upraw, a co za tym idzie również wymianie sprzętu w który spółka zainwestował 8 milionów złotych. Kolejną z ważnych inwestycji prowadzonych przez naszą firmę jest inwestycja w kapitał ludzki. 

Majątek Ziemski Stary Jaworów

22bd4613c6822519953fe535fe6a7aa3
123adc9da5b998d9c9f6a20fc5015c5c